การขอคืนเงินภาษี

No Comments

การขอคืนเงินภาษีสามารถทำได้ในกรณีที่เสียภาษีมากกว่าอัตราที่ควรจะจ่ายในสิ้นปีภาษีนั้น ๆ ซึ่งเกิดได้จากสาเหตุ เช่น ประเมินรายได้ในช่วงสิ้นปีภาษีผิด การหักภาษี ณ ที่จ่าย การยื่นภาษีรายไตรมาส รายครึ่งปีแต่เมื่อนำมารวมกันตอนปลายปีแล้วพบว่ามียอดการเสียภาษีเหล่านั้นมากกว่าภาษีที่ควรเสีย
ทางกรมสรรพกรกำหนดให้ทำการขอคืนภาษีได้โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีจากปีภาษีที่ต้องการทำเรื่องขอคืนเงิน ทันทีที่ยืนเอกสารสำเร็จแบบถูกต้องสมบูรณ์แล้วกรมสรรพากรมีหน้าที่ ที่ต้องคืนภาษีให้ในระยะเวลา 3 เดือนนับจากวันที่ยื่นแบบเอกสารขอคืนภาษี ถ้าหากเกิดเหตุขัดข้องหรือกรมสรรพากรทำงานล่าช้ายังจะต้องจ่ายดอกเบี้ยตั้งเดือนที่ 4 เป็นต้นไปให้ผู้ที่ขอคืนภาษีในอัตรา 1% ต่อเดือนจนกว่าผู้ทำเรื่องจะได้รับเงินคืนอีกด้วย ซึ่งจะได้รับเงินคืนภาษีทางระบบพร้อมเพย์และผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทย นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีจ่ายเงินคืนภาษีผ่านทางระบบ e-Wallet อีกด้วยแต่ก็ยังไม่ค่อยครอบคลุมมากนัก
เอกสารประกอบสำหรับการขอคืนภาษีเป็นสิ่งสำคัญเพื่อใช้ยืนยันว่าได้จ่ายภาษีเกินไปจริง ๆ มีหลายอย่าง เช่น หลักฐานการบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลหรือหน่วยงานที่รัฐบาลกำหนด หลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่ายของเงินเดือนอย่างใบทวิ50 หลักฐานการได้รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้ต่าง ๆ
นอกจากนี้ผู้ยื่นเรื่องขอคืนภาษียังสามารถเข้าไปตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินการจากเว็บไซต์ของกรมสรรพากรโดยตรงที่ http://www.rd.go.th/publish/27942.0.html

สังคมผู้สูงอายุ สิ่งที่จะทำลายเศรษฐกิจจากภายใน

No Comments

หลังจบสงครามโลกครั้งที่ 2 หลายประเทศมีนโยบายกระตุ้นการให้กำเนิดบุตรหลานเพื่อเร่งพัฒนากำลังคนเหล่านั้นมาเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศสังเกตได้จากประเทศญี่ปุ่นที่ในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ แม้ว่าทางรัฐบาลของทางญี่ปุ่นเองจะมีมาตรการรองรับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ก็ยังถือว่าเป็นปัญหามากในระดับหนึ่ง กลับมาที่สังคมของไทยมีวัฒนธรรมรายการอยู่เป็นครอบครัวใหญ่แต่ในสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่และนโยบายที่ไม่แน่นอน ตั้งแต่ความไม่มั่นคงในการเมืองไปจนถึงปัญหาภาวะเศรษฐกิจโลก เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้ปัญหาผู้สูงอายุของไทยจะร้ายแรงกว่าในประเทศญี่ปุ่นอย่างแน่นอน

ดอกเบี้ยทบต้น มหัศจรรย์ของการออม

No Comments

การฝากเงินกับธนาคารในรูปแบบบัญชีออมทรัพย์ กระแสรายวันหรือแบบบัญชีอื่น ส่วนหนึ่งที่จะได้จากการฝากเงินจากธนาคารนั้นคือดอกเบี้ยซึ่งมีส่วนสำคัญ ธนาคารต่างก็มีข้อกำหนดและเงื่อนไขแตกต่างกัน ดอกเบี้ยนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากส่วนหนึ่งก็เพื่อคงมูลค่าของทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการฝากให้มีมูลค่าเท่าเดิมอยู่ตลอดเวลา เพราะปกติแล้วมูลค่าของเงินจะมีการเสื่อมค่าประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์ต่อปี เช่น ในปี 2500 คุณมีเงินเก็บอยู่ 100 บาทแต่ในปี 2520 เงินจะมีค่าเหลือเพียง 60 บาทเท่านั้น นี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเงินเฟ้อ ดังนั้นธนาคารจะต้องให้ดอกเบี้ยเพื่อเอาชนะเงินเฟ้อให้ได้
_x005F_x005F_x005F_x005F นอกจากนี้การลงทุนในดอกเบี้ยถือเป็นลักษณะหนึ่ง ยิ่งเป็นการลงทุนแบบให้ดอกเบี้ยทบต้นแล้วเชื่อหรือไม่ว่าผลตอบแทนที่คุณจะได้เมื่อเวลาผ่านไปเป็นมูลค่าของมหาศาลเลยทีเดียว แต่การที่คุณจะได้รับผลของดอกเบี้ยพบต้นได้นั้นคุณจะต้องมีวินัยในการออมเงินที่ดี สิ่งที่สำคัญคือห้ามถอนเงินที่ฝากเข้าไป ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณถอนเงินออกมาแล้วกระบวนการของดอกเบี้ยทบต้นจะจบลงทันที ตามปกติแล้วธนาคารจะให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ 6 เปอร์เซ็นต์เพื่อให้เอาชนะค่าเงินเฟ้อที่มีคือ 4 เปอร์เซ็นต์ในทุกปี ลองคิดดูว่าในปีแรกคุณฝากเงินจำนวน 100 บาทและในปีที่ 2 คุณก็ได้ดอกเบี้บรวมกับเงินต้นของคุณเป็น 106 บาทให้ปีต่อไปดอกเบี้ยที่คุณได้จะเพิ่มขึ้นเป็น 6.3 บาท จะเห็นว่าดอกเบี้ยที่คุณได้รับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคุณเชื่อหรือไม่ว่าถ้าหากคุณฝากเงินและมีดอกเบี้ยทบต้นสะสม 10 ปีด้วยกัน จากเงิน 100 บาทที่คุณฝากไว้ ในปีที่ 10 คุณจะมีเงินต้นรวมกับดอกเบี้ยมากถึง 180 บาทด้วยกัน

บัตรเครดิตใช้ดีมีประโยชน์

No Comments

บัตรเครดิตถือเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีประสิทธิภาพสูงมากแต่ก็เปรียบเสมือนกับดาบสองคมที่มีโอกาสหันคมใส่ตัวผู้ใช้อยู่เสมอ
_x005F_x005F_x005F_x005F บัตรเครดิตเป็นตัวช่วยที่ดีในการหมุนเวียนกระแสเงินในบัญชีให้มีสภาพคล่องสูงขึ้น ทั้งยังมีการสะสม โปรโมชั่นต่าง ๆ ที่ทางธนาคารและร้านค้าออกให้ใช้งาน ส่วนข้อเสียนั้นถ้าจะพูดให้ถูกจริง ๆ ต้องเป็นข้อเสียที่เกิดจากตัวผู้ใช้งานเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากขึ้นถ้าผู้ใช้ผิดชำระหนี้จนเกิดกลายเป็นดอกเบี้ยทบต้นทบดอก หรือจะเป็นการสร้างทัศนคติที่ผิดของผู้ใช้งานในลักษณะ ซื้อง่ายจ่ายคล่องไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังเท่าไหร่ แม้ว่าวงเงินที่บัตรเครดิตจะอนุมัติให้แต่ละคนจะแตกต่างกันไปตามฐานเงินเดือนและเงินค้ำประกันที่ทางธนาคารประเมินไว้แต่ก็มีผู้ใช้จำนวนมากที่เลือกจะมีบัตรเครดิตหลายใบจากหลายธนาคารและนำมาใช้งานแบบมือเติบ
_x005F_x005F_x005F_x005F ในหลายประเทศไม่นิยมการใช้จ่ายในรูปแบบของสังคมไร้เงินสดเช่นประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีนในโซนรอบนอก ซึ่งมีสาเหตุมาจากการใช้จ่าย ถ้าต้องจ่ายเป็นธนบัตรหรือเหรียญของจริงจะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นจิตใต้สำนึกเกี่ยวกับการใช้เงินได้เป็นอย่างดี นี่เป็นผลงานวิจัยในระดับโลกซึ่งตรงข้ามกับการใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นธนาคารออนไลน์ internet Banking และการใช้งานบัตรเครดิตจะเห็นว่าการใช้จ่ายเหล่านี้เมื่อผู้ใช้งานไม่เห็นตัวธนบัตรจะรู้สึกเหมือนกับไม่ได้เสียเงินไปจริง ๆ ทำให้ส่งผลต่อการตัดสินใจในการซื้อสินค้าได้มากกว่าสมควร
_x005F_x005F_x005F_x005F บัตรเครดิตนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ถ้าหากผู้ใช้สติ มีวิจารณญาณในการใช้งาน เชื่อว่าจะสามารถสร้างประโยชน์มากกว่าโทษอย่างแน่นอน