ไขข้อข้องใจการเสียภาษีของเด็กฝึกงาน

No Comments

แม้ว่าตามประมวลกฎหมายรัษฎากรจะกำหนดให้ประชาชนไทยหรือคนที่มีรายได้จากในราชอาณาจักรไทยจะต้องเสียภาษีก็ตามแต่มักจะมีคำถามคนอื่นตามมาอย่าง นักศึกษาที่อยู่ในช่วงท้ายของการศึกษาซึ่งจะมีการฝึกงาน การทำสหกิจ แล้วบางบริษัทที่นักศึกษาเข้าไปฝึกงานก็ได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนด้วย
ในกรณีของนักศึกษาไปฝึกงานแล้วทางบริษัทจ่ายค่าตอบแทนนั้นถ้าหากยอดรวมทั้งหมดของรายได้ตลอดจบการฝึกงานไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปีก็ไม่จำเป็นต้องยื่นเสียภาษีก็ได้ แต่ถ้าหลังจากฝึกงานแล้วนักศึกษาสามารถทำงานในบริษัทเดิมที่ฝึกงานอยู่ หรือมีงานทำโดยทันทีส่งผลให้มีรายได้และเงินเดือนอย่างต่อเนื่อง ตรงข้อนี้ก็ต้องกลับมาพิจารณาเพิ่มเติมอีกว่ารายได้ทั้งหมดของนักศึกษาคนดังกล่าวเมื่อสิ้นปีภาษีแล้วถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีหรือไม่
ปกติแล้วการคำนวณเงินได้ของเงินเดือนคือการหักค่าใช้จ่ายออก 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งอาจตีเป็นตัวเลขคร่าว ๆ คือตลอดปีภาษีจะได้รับเงินค่าตอบแทนจากการฝึกงานรวมกับรายได้อื่น ๆ อยู่ที่ประมาณ 300,000 จึงต้องยื่นเรื่องเสียภาษี นอกจากนี้ถ้าหากองค์กรที่จ่ายเงินเดือนให้นั้นมีการหักภาษีณที่จ่ายอีกด้วยและเมื่อสิ้นสุดการฝึกงานตลอดสิ้นปีภาษีนั้นแล้วนักศึกษาก็ไม่มีรายได้เพิ่มเติมอีกเลย ในช่วงการยื่นภาษีก็สามารถขอคืนภาษีได้อีกด้วยเพราะนักศึกษาไม่ได้มียอดเงินถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีนั่นเอง
และในกรณีของผู้ปกครองของนักศึกษาก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้อีกด้วยถ้าหากนักศึกษามีรายได้ตลอดช่วงปีภาษีไม่เกิน 60,000 บาทต่อปีภาษีนั้น ๆ

Leave a Reply