เงินฝืด เงินเฟ้อ และ ดอกเบี้ย

No Comments

เงินฝืดเงินเฟ้อ เป็นปรากฏการณ์ชนิดหนึ่งของเศรษฐกิจมหภาคที่เจอได้ทั่วไป ตัวอย่าง ในอดีตการซื้ออาหารตามสั่ง 1 จานต้องจ่ายเงิน 20 บาท แต่ในปัจจุบันนี้ราคาอาหารตามสั่ง 1 จานจะอยู่ที่ 50 บาท จะเห็นว่าเราต้องจ่ายเงินให้มากขึ้นเพื่อให้ได้สินค้าเท่าเดิม ในหลายประเทศที่รัฐบาลจัดการปัญหาเงินฝืดเงินเฟ้อไม่ได้จนก่อให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจก็มี
_x005F_x005F_x005F_x005F ดอกเบี้ย คือรูปแบบหนึ่งของการเพิ่มมูลค่าของเงินเพื่อให้ชนะเงินเฟ้อ เพราะคงไม่มีใครยอมแน่ถ้าเงินของตนเองได้ค่าลงไปเรื่อย ๆ ตามกาลเวลา แต่ผู้ที่จะได้ดอกเบี้ยนั้นก็จะต้องนำทรัพย์สินของตนเองไปฝากไว้กับสถาบันทางการเงินต่าง ๆ เพื่อให้เงินเหล่านี้ถูกนำไปหมุนเวียนในระบบจนเกิดรายได้ที่ชนะอัตราเงินเฟ้อ ในบางประเทศ ที่อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจชะลอตัวต่ำมาก รัฐจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานให้เป็นติดลบเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ภาคส่วนประชาชนและบริษัทถอนเงินของตนเองที่อยู่กับสถาบันการเงินเอาไปใช้จ่ายเพื่อให้เศรษฐกิจเดินหน้า แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เศรษฐกิจขยายตัวเร็วมากเกินไปเกิดอัตราเงินเฟ้อรัฐบาลก็จะออกนโยบายต่าง ๆ มาให้สถาบันการเงินเพิ่มดอกเบี้ยเพื่อเป็นการส่งสัญญาณให้นำทรัพย์สินมาฝากไว้กับสถาบันการเงินเพื่อลดการสะพัดของเงิน
_x005F_x005F_x005F_x005F ปัญหาเงินเฟ้อเป็นสิ่งที่ควรให้ความใส่ใจ อย่างประเทศเวเนซูเอลาที่มีอัตราการเพิ่มของค่าเงินเป็นระดับ 1 ล้านเปอร์เซ็นต์ ลองจินตนาการดู ในเวลาปกติการซื้อเนื้อไก่ 1 กิโลกรัมใช้เงินไม่กี่บาท แต่ถ้ามีอัตราเงินเฟ้อที่มหาศาลเป็นล้านเปอร์เซ็นต์ การซื้อเนื้อไก่ 1 กิโลกรัม หรือแม้กระทั่งกระดาษทิชชู 1 ม้วนต้องแลกกับเงินที่มากเป็นกระสอบ สิ่งเหล่านี้เรียกได้ว่ากลายเป็นวิกฤตการณ์ของประเทศและการล่มสลายของรัฐบาลเลยทีเดียว

Leave a Reply