สังคมผู้สูงอายุ สิ่งที่จะทำลายเศรษฐกิจจากภายใน

No Comments

หลังจบสงครามโลกครั้งที่ 2 หลายประเทศมีนโยบายกระตุ้นการให้กำเนิดบุตรหลานเพื่อเร่งพัฒนากำลังคนเหล่านั้นมาเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศสังเกตได้จากประเทศญี่ปุ่นที่ในปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ แม้ว่าทางรัฐบาลของทางญี่ปุ่นเองจะมีมาตรการรองรับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ก็ยังถือว่าเป็นปัญหามากในระดับหนึ่ง กลับมาที่สังคมของไทยมีวัฒนธรรมรายการอยู่เป็นครอบครัวใหญ่แต่ในสภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่และนโยบายที่ไม่แน่นอน ตั้งแต่ความไม่มั่นคงในการเมืองไปจนถึงปัญหาภาวะเศรษฐกิจโลก เชื่อว่าในอนาคตอันใกล้ปัญหาผู้สูงอายุของไทยจะร้ายแรงกว่าในประเทศญี่ปุ่นอย่างแน่นอน

Leave a Reply