บัตรเครดิตใช้ดีมีประโยชน์

No Comments

บัตรเครดิตถือเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีประสิทธิภาพสูงมากแต่ก็เปรียบเสมือนกับดาบสองคมที่มีโอกาสหันคมใส่ตัวผู้ใช้อยู่เสมอ
_x005F_x005F_x005F_x005F บัตรเครดิตเป็นตัวช่วยที่ดีในการหมุนเวียนกระแสเงินในบัญชีให้มีสภาพคล่องสูงขึ้น ทั้งยังมีการสะสม โปรโมชั่นต่าง ๆ ที่ทางธนาคารและร้านค้าออกให้ใช้งาน ส่วนข้อเสียนั้นถ้าจะพูดให้ถูกจริง ๆ ต้องเป็นข้อเสียที่เกิดจากตัวผู้ใช้งานเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากขึ้นถ้าผู้ใช้ผิดชำระหนี้จนเกิดกลายเป็นดอกเบี้ยทบต้นทบดอก หรือจะเป็นการสร้างทัศนคติที่ผิดของผู้ใช้งานในลักษณะ ซื้อง่ายจ่ายคล่องไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังเท่าไหร่ แม้ว่าวงเงินที่บัตรเครดิตจะอนุมัติให้แต่ละคนจะแตกต่างกันไปตามฐานเงินเดือนและเงินค้ำประกันที่ทางธนาคารประเมินไว้แต่ก็มีผู้ใช้จำนวนมากที่เลือกจะมีบัตรเครดิตหลายใบจากหลายธนาคารและนำมาใช้งานแบบมือเติบ
_x005F_x005F_x005F_x005F ในหลายประเทศไม่นิยมการใช้จ่ายในรูปแบบของสังคมไร้เงินสดเช่นประเทศญี่ปุ่น และประเทศจีนในโซนรอบนอก ซึ่งมีสาเหตุมาจากการใช้จ่าย ถ้าต้องจ่ายเป็นธนบัตรหรือเหรียญของจริงจะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นจิตใต้สำนึกเกี่ยวกับการใช้เงินได้เป็นอย่างดี นี่เป็นผลงานวิจัยในระดับโลกซึ่งตรงข้ามกับการใช้จ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นธนาคารออนไลน์ internet Banking และการใช้งานบัตรเครดิตจะเห็นว่าการใช้จ่ายเหล่านี้เมื่อผู้ใช้งานไม่เห็นตัวธนบัตรจะรู้สึกเหมือนกับไม่ได้เสียเงินไปจริง ๆ ทำให้ส่งผลต่อการตัดสินใจในการซื้อสินค้าได้มากกว่าสมควร
_x005F_x005F_x005F_x005F บัตรเครดิตนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ถ้าหากผู้ใช้สติ มีวิจารณญาณในการใช้งาน เชื่อว่าจะสามารถสร้างประโยชน์มากกว่าโทษอย่างแน่นอน

Leave a Reply