ดอกเบี้ยทบต้น มหัศจรรย์ของการออม

No Comments

การฝากเงินกับธนาคารในรูปแบบบัญชีออมทรัพย์ กระแสรายวันหรือแบบบัญชีอื่น ส่วนหนึ่งที่จะได้จากการฝากเงินจากธนาคารนั้นคือดอกเบี้ยซึ่งมีส่วนสำคัญ ธนาคารต่างก็มีข้อกำหนดและเงื่อนไขแตกต่างกัน ดอกเบี้ยนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากส่วนหนึ่งก็เพื่อคงมูลค่าของทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการฝากให้มีมูลค่าเท่าเดิมอยู่ตลอดเวลา เพราะปกติแล้วมูลค่าของเงินจะมีการเสื่อมค่าประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์ต่อปี เช่น ในปี 2500 คุณมีเงินเก็บอยู่ 100 บาทแต่ในปี 2520 เงินจะมีค่าเหลือเพียง 60 บาทเท่านั้น นี่คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเงินเฟ้อ ดังนั้นธนาคารจะต้องให้ดอกเบี้ยเพื่อเอาชนะเงินเฟ้อให้ได้
_x005F_x005F_x005F_x005F นอกจากนี้การลงทุนในดอกเบี้ยถือเป็นลักษณะหนึ่ง ยิ่งเป็นการลงทุนแบบให้ดอกเบี้ยทบต้นแล้วเชื่อหรือไม่ว่าผลตอบแทนที่คุณจะได้เมื่อเวลาผ่านไปเป็นมูลค่าของมหาศาลเลยทีเดียว แต่การที่คุณจะได้รับผลของดอกเบี้ยพบต้นได้นั้นคุณจะต้องมีวินัยในการออมเงินที่ดี สิ่งที่สำคัญคือห้ามถอนเงินที่ฝากเข้าไป ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณถอนเงินออกมาแล้วกระบวนการของดอกเบี้ยทบต้นจะจบลงทันที ตามปกติแล้วธนาคารจะให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ 6 เปอร์เซ็นต์เพื่อให้เอาชนะค่าเงินเฟ้อที่มีคือ 4 เปอร์เซ็นต์ในทุกปี ลองคิดดูว่าในปีแรกคุณฝากเงินจำนวน 100 บาทและในปีที่ 2 คุณก็ได้ดอกเบี้บรวมกับเงินต้นของคุณเป็น 106 บาทให้ปีต่อไปดอกเบี้ยที่คุณได้จะเพิ่มขึ้นเป็น 6.3 บาท จะเห็นว่าดอกเบี้ยที่คุณได้รับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคุณเชื่อหรือไม่ว่าถ้าหากคุณฝากเงินและมีดอกเบี้ยทบต้นสะสม 10 ปีด้วยกัน จากเงิน 100 บาทที่คุณฝากไว้ ในปีที่ 10 คุณจะมีเงินต้นรวมกับดอกเบี้ยมากถึง 180 บาทด้วยกัน

Leave a Reply