การยื่นภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดา

No Comments

ในช่วงนี้นับว่าช่วงเวลาของการยื่นเสียภาษีเงินได้ตามที่กฎหมายรัษฎากรกำหนดไว้ นั่นก็คือเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ของแต่ละปี
ปกติแล้วบุคคลธรรมดาจะต้องสรุปรายได้ในช่วงปีภาษีที่ผ่านมาแล้วยื่นเสียภาษีในระหว่าง 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม โดยใช้แบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 91 สำหรับบุคคลที่มีเงินได้ประเภทเงินเดือนเพียงอย่างเดียว ภ.ง.ด. 90 สำหรับบุคคลที่มีรายได้ในรูปแบบที่ไม่ใช่เงินเดือนที่ได้รับจากนายจ้าง และ ภ.ง.ด. 94 สำหรับการยื่นภาษีเงินได้แบบครึ่งปี
ในช่วงสรุปรายได้นั้นสามารถใช้สิทธิ์การลดหย่อนต่าง ๆ เพื่อแบ่งเบาภาระทางภาษีให้น้อยลง แต่ถ้าคิดว่าการยื่นเสียภาษีในแต่ละปียังมีภาระภาษีที่มากเกินไปก็สามารถใช้การยื่นภาษีแบบครึ่งปี เพื่อแบ่งการจ่ายภาษีออกเป็น 2 ก้อน และนอกจากนี้ถ้าหากมีเงินได้ประเภท 5, 6, 7 และ 8 เกิน 60,000 บาท กรมสรรพากรมีข้อบังคับให้ยื่นภาษีครึ่งปีแบบอัตโนมัติ
การยื่นภาษีเงินได้แบบครึ่งปีมักถูกเข้าใจผิดว่าแบ่งยอดภาษีที่ต้องชำระและยอดเงินได้ออกเป็น 2 ก้อนไม่เกี่ยวกัน แต่ความจริงแล้วถึงแม้ในช่วงครึ่งปีแรกจะนำรายได้เหล่านั้นไปชำระภาษีแล้วแต่ในช่วงครึ่งปีหลังจะต้องนำเงินไปทั้งหมดในแต่ละปีภาษีนั้น ๆ มาคำนวณใหม่อีกครั้ง แล้วหลังจากคำนวณเสร็จ ค่อยนำมาหักลบกับยอดเสียภาษีครึ่งปีที่จ่ายไปแล้ว นอกจากนี้ถ้าหากยอดภาษีตลอดทั้งปีที่จ่ายไปแล้ว มีมากกว่าความเป็นจริงซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ครึ่งปีแรกมีรายได้มาก แต่ครึ่งปีหลังมีรายได้น้อย หรือมีค่าลดย่อนที่มากขึ้น กรณีนี้ยังสามารถขอคืนภาษีได้อีกด้วย

Leave a Reply