กฎหมายภาษีใหม่ มีอะไรบ้าง

No Comments

เชื่อว่าหลายคนคงมีคำถามในหัวเกี่ยวกับการยื่นภาษีในช่วงต้นปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นตัวกฎหมายรัษฎากรที่มีการอัปเดตให้ทันสมัยมากขึ้น อัตราภาษีในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดถึงนโยบายค่าลดหย่อนมากมายในปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นโครงการของรัฐ
สำหรับคนธรรมดาที่มีรายได้จากการเป็นพนักงานเงินเดือนหรือการค้าขายทั่วไปก็ไม่ต้องเป็นกังวล เพราะส่วนใหญ่แล้วกฎหมายที่อัพเดทขึ้นมาจะเป็นในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านทางออนไลน์เช่น การขายสินค้าออนไลน์ การทำกำไรจากการเทรดหุ้น การทำกำไรจากการครอบครองทรัพย์สินดิจิตอลประเภท cryptocurrency
สำหรับการยื่นภาษีสำหรับผู้ที่สมรสจะสามารถยื่นภาษีร่วมกันได้ ถ้าเป็นพนักงานเงินเดือนหรือไม่ได้ทำเป็นธุรกิจร่วมกันแนะนำให้ยื่นเสียภาษีแยกเป็นรายบุคคลจะช่วยให้ภาระภาษีของทั้งคู่น้อยลงกว่าเดิมได้มาก แต่ในกรณีที่รวมตัวกันทำธุรกิจเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายจะต้องทำบัญชีเพื่อยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด. 90 ภ.ง.ด. 91 โดยมียอดรายรับรายจ่ายในระหว่างปีภาษีที่ผ่านมาอย่างชัดเจน
ปัจจุบันนี้สามารถยื่นภาษีได้ทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบ E-Filing ของกรมสรรพากรซึ่งทำได้สะดวกกว่าแต่ก่อนมาก ซึ่งตามกฎหมายจะบังคับให้คนไทย หรือ บุคคลที่มีรายได้ภายในราชอาณาจักรไทยทุกคนต้องเสียภาษีก็ตาม แต่ถ้ามีรายได้ไม่เกิน 120,000 บาทในกรณีไม่ได้สมรส หรือ ถ้าสมรสแล้วแต่มีรายได้รวมไม่เกิน 220,000 บาท ก็ไม่จำเป็นต้องเสียภาษี อย่างไรก็ตามจะยื่นเสียภาษีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจก็เป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกัน

Leave a Reply